Main menu

Što je biodinamika ili bio-dinamička poljoprivreda???

Rudolf Steiner BildUtemeljitelj je dr. Rudolf Steiner u Donjem Kraljevcu -Međimurje koje je tada spadalo u Austro-Ugarsko Carstvo 25.veljače. 1861.g..- Dornach (Švicarska) 30.ožujka.1925.g. koji je metodu rada pretstavio 1924.g. na takozvanom „ POLJOPRIVREDNOM TEČAJU “

Biološko-dimamička metoda, koju je kao poljoprivrednu metodu budućnosti dr.Rudolf Steiner ostavio čovječanstvu potvrdila se kao najstarija,najtemeljitija i preispitana metoda, gdje biodinamičari proizvode zdravu hranu tako da se brinu o zdravlju biljaka te dodavanjem bio-dinamičkih preparata jačaju zdravlje zemlje i biljaka.

Rudolf Steiner je najavio:

Moderna poljoprivreda vodi sve živo na put degeneracije te je u mogučnosti dovesti do potpunog odumiranja živog; te je več 1924.g. rekao:

 „ Ako hočemo da se život na Zemlji i u fizičkom smislu uopće nastavi, ustvari nemamo nikakvog izbora nego BIODINAMIKU „


 

KORISNI LINKOVI:

centar-rudolf-steiner.com

biodynamics.com

biodinamika-podravje.si

Ifoam

Facebook